พนักงานแผนกเป่าฟิล์มพลาสติก

สถานที่ปฏิบัติงาน :

จ.สมุทรสาคร

จำนวนตำแหน่งงาน :

1

ตำแหน่ง

รายละเอียด / คุณสมบัติ :

-มีประสบการณ์ในการเป่าฟิลฺ์มพลาสติก
-สามารถเข้ากะได้
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้
-มีความอดทน, ทนร้อน , ทนแรงกดดันได้
-มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี
-มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน
-เคารพกฎระเบียบของบริษัท และผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
-ไปกลับสะดวก

ข้อมูลการติดต่อของฝ่ายบุคคล

โทร : 034-876-200-1

แฟกซ์ : 034-876203

อีเมล์ : hr@qpp2000.co.th