เกี่ยวกับเรา

บริษัท ควอลิตี้ แพคพริ้นติ้ง 2000 ผู้ให้บริการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบอ่อน (Flexible Packaging) โดยเริ่มก่อตั้งในปี คศ.2000 จากการผลิตฟิล์มบรรจุนมโรงเรียน และหลังจากนั้นได้ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป่าฟิล์ม Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) มาพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่หลากหลาย เช่น ซองสุญญากาศ ถุงข้าวสาร บรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค และบรรจุภัณฑ์สำหรับเคมีเกษตร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของชาว QPP2000 คือ “เป็นผู้นำในด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบอ่อนครบวงจร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้า”

และพันธกิจของพวกเรา คือ "มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบอ่อน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง"

Awards & Certificate

QPP2000 เราได้รับการรับรองประกันคุณภาพทั้งหมดที่มีความสำคัญและจำเป็นที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นประจำจากสถาบันการวิจัยอิสระ