พนักงานแผนกตัดทำซอง

สถานที่ปฏิบัติงาน :

จ.สมุทรสาคร

จำนวนตำแหน่งงาน :

4

ตำแหน่ง

รายละเอียด / คุณสมบัติ :

มีประสบการณ์ในการขึ้นรูปซองพลาสติก
สามารถเข้ากะได้
สามารถทำงานล่วงเวลาได้
มีความอดทน, ทนร้อน , ทนแรงกดดันได้
มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี
มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน
เคารพกฎระเบียบของบริษัท และผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
ไปกลับสะดวก

ข้อมูลการติดต่อของฝ่ายบุคคล

โทร : 034-876-200-1

แฟกซ์ : 034-876203

อีเมล์ : hr@qpp2000.co.th